Produkter

 

Gjennom vårt eierselskap, Bakers AB, kan vi tillby et bredt utvalg av produkter till bagerisektoren.

Vi har avtaler med alle de store grossistene i Norge, og alle kjøp og bestillinger skal skje via en av disse.

 

- Trykk her for Bakers Onlinekatalog.

- Trykk her for Bakers katalog i pdf-format.

- Trykk her for att se andre jobber vi har gjort.